Ulovlig felling av trær

Har du opplevd at naboen har «ryddet» på eiendommen din? Felt ned trær helt uten forvarsel eller felt flere trær enn dere avtalte? Da bør du lese videre. Ulovlig felling av trær kan få kostbare konsekvenser for den som har tatt seg til rette. Våre treadvokater kan prosessen rundt erstatning etter skadeserstatningsloven § 4-1.

Ulovlig felling av trær – hva gjør du?

  1. Sto trærne på din eiendom?
  2. Hvem har felt trærne dine? Som regel er det naboen eller noen som har handlet på vegne av naboen.
  3. Videre anbefaler vi at du skriftlig henvender deg til den som felte trærne og varsler om ditt krav så snart som mulig. Men, hva skal du kreve? Be oss om en uforpliktende vurdering her.

Noen tror at et tre nesten ikke er verdt noe som helst eller at trefellingen enkelt kan kompenseres. I mange tilfeller er det ikke riktig. I rettspraksis er det slått fast at du skal kompenseres tilsvarende gjenskapelsesverdien og den kan være stor. I en dom fra Høyesterett (Rt 2015 216) ble en hytteforening tilkjent erstatning på  400 000 kr i erstatning etter ulovlig felling av trær Fra rettspraksis er det også eksempel på at et enkelt tre kan være verdt så mye som kr 65 000. Vi har selv erfart i en konkret sak at retten gav vår klient erstatning på kr 1 500 000 for ulovlig felling av trær.

Hvis partene ikke kommer til enighet kan det lønne seg å ta kontakt med en advokat som har tresaker som sitt arbeidsområde. Du vil da få bistand til å gjøre den videre prosessen på en riktig og god måte, slik at du får kompensert den ulovlige trefellingen i tråd med rettspraksis.

Blitt utsatt for ulovlig trefelling? Ta kontakt med oss for bistand i din sak!

Hva er riktig kompensasjon ved ulovlig trefelling?

Utgangspunktet finner vi i skadeserstatningsloven § 4-1 (lovdata.no), hvor det fremgår at det økonomiske tapet skal dekkes. Dette må imidlertid beregnes. Poenget er at du som har opplevd den ulovlige trefellingen skal kompenseres på en måte som skulle tilsi at den ulovlige trefellingen ikke hadde skjedd.

Har eiendommen sin sunket i verdi? Det kan danne et utgangspunkt. Men, det er ikke nødvendigvis en forutsetning. Du kan ha krav på erstatning selv om verdien på eiendommen er den samme. Estetiske forhold og redusert bruksnyttelse er momenter som vil komme i betraktning. Det kan for eksempel tenkes at eiendommen din lå godt skjermet før den ulovlige trefellingen fant sted. Etter juridisk teori og rettspraksis er det ikke et krav at du er påført en kostnad i kroner og øre. Erstatning kan likevel gis.

Tilstanden før den ulovlige trefellingen skal gjenopprettes. I flere saker har vi selv som advokater erfart at det kan være snakk om betydelig summer. Vær derfor på vakt og ikke godta hva om helst hvis naboen din ser på den ulovlige trefellingen som bagatellmessig.

Utmåling er erstatningen er ikke for «hvermansen». Vi anbefaler at man kontakter en fagmann med særlig kompetanse på tresaker. En aborist med ulovlig trefelling som sitt arbeidsfelt vil kunne bistå med estimat og innspill. Merk at det alltid er en konkret vurdering fra sak til sak. Andre saker kan derfor gi noe veiledning, men ikke nødvendigvis hele svaret.

Noen viktige momenter

Ved ulovlig felling av trær er det noen momenter for øvrig som går igjen, og som kan være greie å merke seg:

  • Den som felte trærne påberoper seg innimellom et samtykke som ikke kan dokumenteres. Tvilen må da gå utover den som påberoper seg samtykke. Det er ikke uvanlig at en nabo muntlig har fått aksept til å fjerne noen greiner, men istedenfor velger å fjerne vesentlig mer enn dette. Reglene om bevis rundt denne problemstillingen vil en erfaren advokat kunne hjelpe deg med.
  • Oppdraget med å felle trær kan være satt bort. Heller ikke dette er en unnskyldning som vanligvis vil kunne føre frem.
  • Er du den som har felt trær, og fått et krav mot deg? Da kan vi hjelpe deg å se om kravet er rettmessig. Det er ikke alltid kravet som fremsettes er berettiget, og kravet kan være for høyt. Vi bistår således også deg som er utsatt for et krav.

Advokatutgifter dekkes ved ulovlig felling av trær

Visste du at forsikringen din dekker utgifter til advokat ved ulovlig felling av trær? 80% av utgiftene dekkes etter egenandel på kr 4000. Dette gjør at du kan få ekspertbistand og hjelp til riktig erstatning i stor grad dekket over forsikringen.

Vi har lang erfaring med bistand i tresaker. Den første henvendelsen til oss er uforpliktende og koster deg ikke noe. Ta kontakt via kontaktskjemaet nedenfor.