Grunneier fikk tilkjent erstatning for ulovlig trefelling

En villaeier i Indre Østfold fikk tilkjent kr 120.000 i erstatning, etter at nabo urettmessig hadde felt en hengebjørk på 18 meter på hans eiendom.

Er du grunneier? Da er det opp til deg å bestemme om trær på eiendommen din skal bli stående eller fjernes. Naboloven har ingen bestemmelser som gir naboer eller andre en rett til å fjerne trær inne på din eiendom. Dersom dette likevel skjer, uten at du har gitt uttrykkelig samtykke, har du krav på erstatning utmålt i penger.

Størrelsen på erstatningen beror blant annet på antall trær som er felt, trærnes plassering på eiendommen, og hvilken betydning trærne hadde for eiendommen og deg som eier. Ifølge rettspraksis kan det bli tale om betydelige beløp.

Vår advokat bistod en villaeier i Indre Østfold, som hadde fått felt en 70-90 år gammel hengebjørk på 18 meter på sin eiendom. Treet var frisk og hadde en flott plassering på eiendommen gårdstun. Det ble engasjert fagkyndig bistand, som vurderte treets verdi til kr 98.000.

Naboen erkjente å ha felt treet, men avviste erstatningsansvar.

Saken ble derfor bragt inn for Forliksrådet, der vår klient fikk fullt medhold og ble tilkjent til sammen kr 120.000 inkludert renter og sakskostnader.

Har noen felt trær på din eiendom uten ditt samtykke?

Da kan det være lurt å engasjere juridisk bistand tidlig for å sikre en god prosess videre i saken.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Dersom naboen din avviser erstatningskravet, vil boligforsikringsselskapet ditt dekke dine utgifter til juridisk bistand med inntil kr 100.000 mot en egenandel.