Har naboen tatt seg til rette på tomta di og kappet trær, hekk eller busker uten avtale?

Eller skulle du ha fjernet kjempetreet til naboen som står helt inntil din tomt og tar både sol og utsikt?

Med bistand fra advokat kan du være i forkant og finne en god løsning for alle parter før en eventuell konflikt eskalerer. Ta kontakt med oss om du vil ha en uforpliktende vurdering av din sak.

Fjerne trær som skygger for solen

Hva gjør du når trærne til naboen skygger for solen? Det første du bør gjøre er å gå i dialog med naboen. Kan treet ...
Les mer

Ulovlig felling av trær

Har du opplevd at naboen har «ryddet» på eiendommen din? Felt ned trær helt uten forvarsel eller felt flere trær enn dere avtalte? Da ...
Les mer

Grunneier fikk erstatning for ulovlig trefelling

Grunneier fikk tilkjent erstatning for ulovlig trefelling En villaeier i Indre Østfold fikk tilkjent kr 120.000 i erstatning, etter at nabo urettmessig hadde felt ...
Les mer

Hensyn til naturmangfoldet kan redde treet ditt

En nabokonflikt vedrørende trær består av to parter - den som ønsker å fjerne treet og den som ønsker å beholde treet. En endring ...
Les mer

Naboen ble dømt til å fjerne to grantrær på egen tomt

Har du en nabo med store trær som skaper ulempe for din eiendom? Da kan du kreve at naboen kutter eller fjerner trærne. I ...
Les mer

Kr 400 000 i erstatning etter ulovlig felling av trær

Hugget 14 furutrær for å få bedre utsikt til sjøen Dersom du skal felle trær hos naboen bør du være helt sikker på hva ...
Les mer